Azerbaycan Vatandaşlarına Türkiye’de İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’de ikamet izni Türkiye’de yaşama hakkı tanıyan bir izin belgesidir.  Başvuru sahiplerinin kalış amaçlarına ve durumlarına en uygun şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir. İkamet izin başvuruları 6 kategori altında değerlendirilmektedir. Kişinin kendi durumuna en uygun başvuru türüne başvuru yapması, başvuruda dikkat edilmesi gereken ilk unsurdur. İkamet izin türleri aşağıdaki sıralanmaktadır.

 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 2. Uzun Dönem İkamet İzni
 3. İnsani İkamet İzni
 4. Öğrenci İkamet İzni
 5. Aile İkamet İzni
 6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Azerbaycan Vatandaşı İçin Kısa Süreli İkamet

Azerbaycan vatandaşı için kısa süreli ikamet izni Türkiye’de belirli sebeplerle ikamet edecek Azerbaycan vatandaşlarına verilen bir izin belgesidir. Yaygın olarak başvurulan ikamet izni türü olup pek çok amaçla başvuruya açıktır. Ticari, turistik, bilimsel araştırma, Türkçe kursu, staj, yatırım ya da tıbbi tedavi amaçları ile gelecek olan Azerbaycan vatandaşları bu kategoriden başvuru yapmalıdır. Kısa süreli ikamet izinleri en fazla 2’şer yıl olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla uzatma süreleri de 2 yılı aşamaz.

Yalnızca bazı durumlarda daha uzun süreler ile düzenlenebilir. Bu durumlar; Bakanlar kurulu tarafından belirlenen tutarlarda yatırım yapacak kişiler ya da KKTC vatandaşlarıdır. Yabancının bu iki koşuldan herhangi birini sağlaması durumunda, oturum izinleri 5 yıla kadar düzenlenebilir ya da uzatılabilir. Kısa süreli ikamet başvuruları için internet üzerinden form doldurulması ve sonrasında randevu alınması gerekmektedir. Randevu günü ve saatinde kişinin il göç idaresi müdürlüğünde evrakları ile hazır bulunması gerekmektedir.

Türkiye’de Kısa Süreli İkamet İçin Gerekli Belgeler

Randevuda gereken belgeler, ilgili makamlar tarafından düzenlenmiş olup, eksik, sahte ya da güncel olmayan evraklar ile yapılan başvurular geçersizdir. Bu bağlamda, Azerbaycan vatandaşı için kısa süreli ikamet izni başvurularında istenen ortak evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalanması gerekmektedir.)
 2. 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmelidir.)
 3. Pasaport (Pasaport bilgilerinin, kimlik bilgilerinin ve işlenmiş sayfaların fotokopisi ile birlikte sunulması gerekmektedir.)
 4. Geçim Belgeleri ve Masrafların Karşılanacağına Dair Beyan
 5. Sağlık Sigortası (İkamet süresini kapsaması gerekmektedir.)

Yukarıda belirtilmiş olan evraklar, tüm başvurularda ortak olarak istenen belgelerdir. Bunlardan herhangi birinin eksik olmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişinin kalış amacına uygun ek evrakları da sunması gerekmektedir. Örneğin tıbbi tedavi için, hastaneye giriş belgesi, staj yapılacaksa staj belgesi, ticari amaçlı gelinecekse ticari davetiye gibi, kalış amacını kanıtlar nitelikteki tüm evrakların ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türkiye İkamet İzni Başvuru Formu

Azerbaycan vatandaşı için kısa süreli ikamet izni başvurularında istenen formun ilgili alanları eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Daha sonra evrakların arasına imzalı bir şekilde eklenmesi ve sistemde kişi için belirlenen randevu saatinde sunulması gerekmektedir. İkamet izni için gerekli olan başvuru formunda yer alan alanlar;

 • Başvuru sahibinin kişisel bilgileri,
 • Pasaport bilgileri,
 • İkamet bilgileri ve Türkiye’de kalış amacı,
 • Ödeme bilgileri,
 • Adres ve iletişim bilgileri,
 • Kalınacak ikamet adresi,
 • İş yeri ya da öğrenim bilgileri,
 • Randevu bilgileri,
 • Gelir ve sigorta bilgileri şeklindedir.

Azerbaycan Vatandaşlarına Turistik İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşlarına turistik ikamet izni vize muafiyet süresinin yeterli olmadığı durumlarda Türkiye’de kalış hakkı sağlayan izin belgesidir.  Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ye turistik seyahatlerinde vize muafiyeti bulunmaktadır. Vize muafiyeti, belirli bir süre boyunca ülkeye vizesiz olarak girilebileceğini ifade etmektedir. Vize muafiyeti kapsamında Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’de 30 gün kalış hakkı bulunmaktadır. Her seyahatlerinin 30 günü geçmemesi kaydıyla, ülkede 180 gün içerisinde 90 güne kadar konaklayabilirler.

Fakat vize muafiyetinin yeterli olmadığı turistik seyahatlerde, turistik ikamet izni başvurusunda bulunmak gerekmektedir. İkamet izni başvuruları 6 kategoriden yapılmaktadır. Turistik amaçlı başvurular ise ikamet çeşitleri arasından kısa dönem ikamet izninden yapılmaktadır. İnternetten yapılan başvurular sonrası sistemden randevu belirlenmektedir. Randevu saatinde kişinin il göç idaresi müdürlüğünde evrakları ile hazır olması gerekmektedir.  

Türkiye’de Turistik İkamet Süresi Ne Kadardır?

Türkiye’ye turistik amaçlar ile gelecek olan Azerbaycan vatandaşlarının, vize muafiyetinden daha uzun süre kalabilmeleri için turistik ikamet izni almaları gerekmektedir. Turistik oturma izni başvuruları kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilmektedir. Kısa süreli oturma izinleri ise, her defasında en fazla 2’şer yıl olarak düzenlenmektedir.

Azerbaycan vatandaşlarına turistik ikamet izni başvurusu için gereken temel evraklar ise aşağıdaki gibidir;

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir.)
 2. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 3. İkamet Boyunca Geçerli Sağlık Sigortası
 4. Pasaport (Aslı, pasaport bilgilerinin ve fotoğrafın olduğu sayfalar ile işlenmiş tüm sayfaların fotokopisi birlikte sunulmalıdır.)
 5. Masrafların Karşılanacağına Dair Beyan
 6. Geçim Belgeleri

Başvurunun olumlu değerlendirilmesi için, istenen ortak belgeler ve kalış amacını kanıtlayan tüm bilgilerin sunulması gerekmektedir. Bu sebeple, turistik seyahatlerde, başvuruda seyahat planının sunulması gerekmektedir. Bunun beraberinde, başvuru sahibinin, nerede konaklayacağı ve ne kadar süre Türkiye’de bulunacağı gibi beyanların da başvuruda yer alması gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları için Ticari İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşları için ticari ikamet izni ülkemize iş kurmak amacıyla gelen ya da ticari bağı olan yabancılara belirli bir süre ikamet hakkı tanır. Ticari amaçlı ikamet başvuruları il göç idaresi müdürlüğüne yapılmaktadır. Oturma izni için müracaatlar 6 kategoriden alınmaktadır. Geçerli bir başvuru için doğru kategoriden başvuru yapılması gerekmektedir. Ticari izinler, kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilmektedir.

Başvurular internet üzerinden ön kayıt yapılmasının ardından randevu ile tamamlanmaktadır. 2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle ikamet uzatma başvurularında da posta usulüne son verilip randevu sistemine geçiş yapılmıştır. Randevu günü ve saatinde, kişinin evrakları ile hazır bulunması gerekmektedir. Ticari ikamet izinleri en fazla 2’şer yıl olarak düzenlenmektedir. Bu sebeple uzatma işlemleri de 2 yıldan fazla olamaz.

Türkiye’de Ticari İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Türkiye’ye ticari amaçlar ile seyahat edip ikamet iznine başvuru yapan Azerbaycan vatandaşlarının, kalış amaçlarını kanıtlar nitelikteki evraklarını başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşları için ticari ikamet izni için gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalı)
 2. Pasaport (Bilgileri içeren sayfalar ve işlenmiş sayfaların fotokopisi ile birlikte)
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası (İkamet süresi boyunca geçerli)
 6. Şirketten davet mektubu
 7. Konaklama belgeleri (Kira kontratı, otel vb.)

Gerekli görüldüğü takdirde, söz konusu şirketin, evrakları da talep edilebilmektedir. Olası bir durumda istenebilecek şirket evrakları ise aşağıdaki gibidir.

 1. Vergi Levhası (Güncel tarihli)
 2. İmza Sirküleri
 3. Faaliyet Belgesi
 4. Ticari Sicil Gazetesi

Azerbaycan Vatandaşları için Öğrenci İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşları için öğrenci ikamet izni öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen Azerbaycan vatandaşlarına ülkede kalış hakkı tanımaktadır. Öğrenci ikamet izni süreleri duruma göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda yer alan öğrencilik durumlarında, öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

 1. Aile ikamet izni olmayıp, ilk ya da ortaöğretimde öğrenim gören 18 yaşından küçük yabancılar, (Aile ikamet izni olan 18 yaşından küçük yabancı ülke vatandaşlarının, öğrenci ikamet izni olmaksızın, ülkede kalış hakları bulunmaktadır.)
 2. Ülkemizde yükseköğrenim gören yabancılar, (yüksek lisans, ön lisans, DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi), doktora, TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) vb. yükseköğrenim programlarını içermektedir.)

Öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancıların, destekleyici olma hakları vardır. Fakat destekleyici olma hakları yalnızca aile üyeleri için geçerlidir. Aile üyesi ise eş ve çocuğu içermektedir.

Öğrenci İkamet İzni için Gerekli Evraklar

Türkiye’ye ilköğretim, ortaöğretim ya da yükseköğrenim amacıyla gelecek olan Azerbaycan vatandaşlarının, başvuruda belirtilen evrakları ibraz etmesi gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşları için öğrenci ikamet izni başvurularında gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport (10 yıldan eski olmamalıdır.)
 3. Biyometrik Fotoğraf (6 aydan eski olmamalıdır.)
 4. Öğrenci Belgesi (Güncel ve imzalı olmalıdır.)
 5. Geçim Belgeleri
 6. Sağlık Sigortası (İkamet süresi boyunca geçerli olmalıdır.)
 7. Konaklama belgeleri (Kira kontratı, yurt belgesi vb.)

18 yaşından küçük olanlar için, muvafakatname gerekmektedir. Ebeveynlerden birinin, yanında olmaması durumunda muvafakatnamenin muhakkak sunulması gerekmektedir. Ebeveynlerden biri vefat etmişse, ölüm belgesi, ebeveynler boşanmışsa, çocuğun velayet belgesi gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları Evlilik Aile İkameti

Azerbaycan vatandaşları evlilik aile ikameti izni aile birleşimi ya da evlilik amacıyla Türkiye’ye gelen yabancılara kalış hakkı tanımaktadır. Aile ikameti izni, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiş olan bir uygulamadır. Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı kanunda yer alan 28.md kapsamındaki kişilerin, Türkiye’de oturma izni olan yabancıların, ikincil koruma durumundaki kişilerin ya da mültecilerin;

 1. Yabancı eşi
 2. Kendisinin 18 yaşından küçük çocuğu
 3. Eşinin 18 yaşından küçük çocuğu
 4. Kendisinin bağımlı çocuğu
 5. Eşinin bağımlı çocuğu için düzenlenmektedir.

Düzenlenme ve uzatma süreleri en fazla 3’er yıl olmaktadır. İzin süreleri, destekleyicinin ikamet süresini aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Yabancının ve eşinin, yukarıdaki koşulları sağlayan tüm çocuklarına talep edilmesi halinde ikamet izni tanınabilmektedir. Fakat birden fazla eşi olan yabancının yalnızca tek eşine ikamet izni düzenlenebilir.

Aile İkametinden Kısa Dönem İkamete Geçiş

Aile ikamet iznine sahip olup, sonraki süreçlerde çeşitli sebepler ile aile ikamet izni koşullarını sağlamayan kişilerin kısa dönem ikamete geçiş hakkı bulunmaktadır. Azerbaycan vatandaşları evlilik aile ikameti sonrası kısa dönem ikametine geçiş için aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 1. Aile ikamet izni ile Türkiye’de 3 yıl boyunca Türk vatandaşı ile evli kalmış olup ardından boşanmış yabancının,
 2. Ülkede 3 yıl aile ikamet izni ile kaldıktan sonra 18 yaşına giren yabancının,
 3. Destekleyiciye bağlı aile ikametinden faydalanırken, destekleyicisi vefat eden yabancının kısa dönem ikamete geçiş hakkı bulunmaktadır.

İlk maddede yer alan 3 yıl şartı, yalnızca aile içi şiddet mağduru olduğu kanıtlanarak boşanan kişilerde aranmamaktadır. Bu kişiler, süre fark etmeksizin kısa dönem ikamet geçişi yapabilmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları için Uzun Süreli İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşları için uzun süreli ikamet izni belirli koşulları sağlayan yabancıların, Türkiye’de uzun dönem ikamet etmesini sağlayan izin türüdür. Başvuru şartları ilgili makamlar tarafından belirlenmiş olup, bu şartları sağlayan kişiler ile yalnızca istenen belgeleri ibraz eden kişilerin başvurusu değerlendirilmektedir. Uzun dönem ikamet izni, başvuruya istinaden süresiz olarak düzenlenebilmektedir. İnternet üzerinden alınan ön başvurunun ardından kişiye randevu günü ve saati tanımlanmaktadır. Kişinin randevu saatinde il göç idaresi müdürlüğünde, evrakları ile hazır olarak bulunması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni, yabancının Türkiye vatandaşları ile benzer haklara sahip olmasını sağlayan bir izin türüdür. Askerlik yükümlülüğü, seçme ve seçilme hakkı, kamuda çalışma gibi haklar dışında pek çok haktan yararlanabilmektedir.

 Azerbaycan vatandaşları için uzun süreli ikamet izni başvurularında aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

 1. Azerbaycan vatandaşının 8 sene boyunca Türkiye’de kesintisiz olarak ikamet etmiş olması,
 2. Geçimini sağlayabilmesi ve varsa aile üyelerinin de geçimi sağlayabilecek durumda olması,
 3. Sağlık sigortasının bulunması,
 4. 3 yıl içerisinde hiçbir sosyal yardım almamış olması,
 5. Kamu güvenliği ya da kamu düzeni için herhangi bir tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşlarının İkamet İzni Uzatma Süresi

Azerbaycan vatandaşlarının ikamet izni uzatma süresi oturum izni türüne bağlı değişiklik göstermektedir. Uzatma işlemleri var olan ikamet izninin geçerliliğinin bitmesi halinde yeniden izin alınmasına yönelik yapılan işlemlerdir. İlk başvuru ile aynı süreç izlenmelidir. Kişinin sahip olduğu ikamet iznine bağlı olarak uzatma süreleri de değişiklik göstermektedir. Buna göre;

 • Kısa süreli izinler en fazla 2 seneye kadar,
 • İnsani ikamet izinleri 1 seneye kadar,
 • Aile ikamet izinleri, 3 yıla kadar düzenlenebilmektedir.

Yalnızca aile ikamet izinlerinde, ikamet süresi destekleyicinin ikamet süresini aşamaz.

İkamet İzni Süresi Nasıl Uzatılır?

Sahip oldukları ikamet izinleri geçerliliğini kaybetmeden önce, Azerbaycan vatandaşlarının ikamet sürelerini uzatmak için yeniden başvuru yapması gerekmektedir. İnternet üzerinden ilk kayıt başvurusu yapıldıktan sonra randevu alınmaktadır. 2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından posta usulüne son verilmiş ve randevu sistemine geçilmiştir.

Öncelikle internet üzerinden eksiksiz ve hatasız olarak yabancı bilgilerinin girişi yapılmaktadır. Ardından yabancı için randevu günü ve saati belirlenmektedir. Azerbaycan vatandaşlarının ikamet izni uzatma süresi yapılacak başvuruya göre değişiklik gösterecektir. Randevu günü ve saatinde başvuru sahibinin evraklar ile hazır olarak bulunması gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşı İkamet İzni Uzatma Belgeleri

Azerbaycan vatandaşı ikamet izni uzatma belgeleri Türkiye’de ikamet iznini uzatmak isteyen kişilerin eksiksiz olarak hazırlaması gereken belgelerdir. İkamet izni uzatma işlemleri ilk başvuru işlemleri ile benzerlik göstermektedir. İnternet üzerinden doldurulan bir ön kayıt formu ile başvurular alınmaktadır. Ardından sistemin belirlediği randevu gün ve saatinde, il göç idaresi müdürlüğünde, başvuru sahibinin evraklar ile bulunması gerekmektedir. Evraklar, başvuru türüne göre değişiklik göstermektedir. Kalış amacını kanıtlar nitelikte evrakların yanı sıra kısa dönem ikamet izinlerinde ortak olarak istenen evraklar aşağıdaki gibidir:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalı)
 2. Pasaport (10 seneden eski olmayan pasaportun, işlenmiş sayfaları ile bilgileri içeren sayfaların fotokopileri sunulmalıdır.)
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (6 aydan eski olmayan)
 4. Geçim Belgeleri ve Beyanı
 5. Sağlık Sigortası (İkamet süresi boyunca geçerli olmalıdır.)
 6. Kira Kontratı

Formda yer alan bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşı ikamet izni uzatma belgeleri güncel durumu yansıtır şekilde hazırlanmalıdır. Başvuruda sunulan evraklarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde başvuru olumsuz sonuçlanmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşlarına İnsani İkamet İzni

Azerbaycan vatandaşlarına insani ikamet izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na bağlı düzenlenen izin belgesidir. Yalnızca belli başlı durumların söz konusu olması halinde düzenlenmektedir. Diğer oturum izinlerinde aranan şartlar, insani ikamet izninde aranmamaktadır. En fazla 1 yıllık süreler ile verilir ve uzatılırlar. Bu izinler bakanlığın onayı ile valilikler tarafından verilmektedir.

İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır?

İnsani ikamet izinlerinde bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bakanlığın onayı ile verilen bu oturma izinlerinde, insani ikamet gerekçesi ortadan kalkmışsa, ikamet izninin verilişi ya da süresinin uzatılması söz konusu değildir. Bu sebeple insani ikamet başvurusunda bulunacak kişilerin belirlenen şartları sağlaması gerekmektedir. Uzatma başvuruları için de yabancı, şartları sağlamaya devam etmelidir.

İkamet izni başvurusu olumlu sonuçlanan kişinin, en fazla yirmi beş gün içerisinde ikamet kaydını yaptırması gerekmektedir. İnsani ikamet iznine sahip yabancılar, gerekli şartları sağladıkları takdirde, diğer izinler için başvuru yapabilmektedir. Fakat uzun dönem ikameti için başvuru yapamazlar. İnternet üzerinden yapılan başvurusunun ardından kişinin randevu günü evrakları ile il göç idaresi müdürlüğünde hazır olması gerekmektedir.

Azerbaycan vatandaşlarına insani ikamet izni için gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı

Azerbaycan Vatandaşı İnsani İkamet İzni Kimlere Verilir?

Azerbaycan vatandaşı insani ikamet izni kimlere verilir sorunun yanıtı için ilgili makamlar tarafından belirlenen bazı koşullardan bahsetmek gerekmektedir. Yönetmelikte yer alan şartları karşılayan yabancıların insani ikamet izinleri ve koşulları sağlamaya devam etmesi halinde uzatma işlemleri de en fazla 1 yıllık süreler ile yapılmaktadır. İnsani ikamet izninin düzenlenebilmesi için aşağıdaki durumlardan birinin söz konusu olması gerekmektedir.

 1. Söz konusu yabancının, hakkında sınır dışı etme kararı olduğu halde, ülkeden çıkmasının mümkün olmaması,
 2. Çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu durumlar,
 3. Sınır dışı kararı alınamayacak durumda olması,
 4. Kişinin güvenli üçüncü ülkeye ya da ilk iltica ülkesine gönderimi esnasında sürecin devamı halinde,
 5. Olağanüstü durumlarda,
 6. Yabancının ülkeye girişinin ya da ülkede kalışının çeşitli sebeplerle uygun görülmesi durumunda düzenlenmektedir. (Ülke menfaati, kamu güvenliği ya da kamu düzeni gibi sebeplerin olduğu durumlarda)

Azerbaycan Vatandaşının İnsani İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

Azerbaycan vatandaşı insani ikamet izni uzatma başvurusunu yapabilmesi için insani ikamet şartlarını taşımaya devam ediyor olması gerekmektedir. Uygulamayla ilgili yönetmelikte yer alan koşulları sağlayan ve gerekli belgeleri ibraz eden yabancıların uzatma işlemleri yapılmaktadır. İlk başvurularda olduğu gibi uzatma işlemlerinde de en fazla bir yıllık süreler uygulanmaktadır. İnsani ikamet izni için kişinin yukarıda belirtilen şartlara uygun olması yeterlidir. Diğer ikamet izni için gerekli şartlar bu tür başvurularda aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Uzatmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İznin uzatılması için ilk başvuruda olduğu gibi müracaat edilmesi gerekmektedir. Uzatma işlemlerinde 2 Mayıs 2021 itibariyle posta usulünden randevu sistemine geçiş yapılmıştır. Kişiye internet üzerinden başvuru yapılmasının ardından randevu belirlenmektedir. Sistemde belirlenen randevu günü ve saatinde kişinin ilgili göç idare müdürlüğünde evrakları ile hazır olması gerekmektedir. Vaktinde gidilmeyen randevular geçersiz sayılmaktadır. Azerbaycan vatandaşı insani ikamet izni uzatma başvuruları, randevularının teslim edilmesi ile son bulur. Temel olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Pasaport (10 yıldan eski olmayan pasaportun, bilgilerin olduğu sayfaları ve işlem görmüş sayfalarının fotokopisi sunulmalıdır.)
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı (Vatandaşı olduğu ülke makamları tarafından verilmiş olması gerekmektedir.)