Azerbaycan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

Azerbaycan vatandaşları için Türkiye vizesi uygulamasından belli sürelerle yaptıkları turistik seyahatlerde muaftırlar. Vize muafiyeti ile kast edilen, ülkeye vizesiz girme haklarının bulunmasıdır. Azerbaycan vatandaşları 30 günlük süreler ile yapacakları turistik seyahatlerde ülkeye vizesiz seyahat edebilmektedir. Vize muafiyeti ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarına 180 gün içerisinde 90 güne kadar kalış hakkı tanınmıştır.

Ülkeye vizesiz olarak giriş yapacak Azerbaycan vatandaşlarının yalnızca turistik seyahatlerinde vize muafiyeti geçerlidir. Bu amaçlar dışında özel sebepler ile Türkiye’ye gelecek kişilerin, amaçlarına uygun bir vize almaları gerekmektedir. Öğrenim ya da çalışma gibi amaçlar ile Türkiye’ye seyahat edecek yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’ye giriş yapacak Azerbaycan vatandaşlarının pasaportlarının, seyahat itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. Vize muafiyeti hem umumi hem de resmi pasaport hamili Azerbaycan vatandaşlarını kapsamaktadır.

Azerbaycan Vatandaşları Türkiye’de Ne Kadar Kalabilir?

Vize uygulamasına tabii olmadan yapılan turistik seyahatlerde belirli konaklama süreleri söz konusudur. Bu sürelerin seyahat boyunca aşılmaması gerekmektedir. Umumi ve resmi pasaport sahibi Azerbaycan vatandaşlarının 6 ay içerisinde 3 ayı geçmeyen konaklama hakkı bulunmaktadır. Fakat ülkeye her girişlerinde 30 günden fazla kalmamaları gerekmektedir. Azerbaycan vatandaşları için Türkiye vizesi muafiyetinden yararlanmak isteyen yabancıların, 10 yıldan eski olmayan bir pasaport ile seyahat etmeleri ve gerekli koşulları göz ardı etmemeleri gerekmektedir.

Bu anlamda belirlenen şartlardan biri de vize muafiyetinin yalnızca turistik seyahatleri kapsamasıdır. Öğrencilik ya da çalışma gibi durumlar, özel izinler gerektiren durumlardır. Bunun için dış temsilciliklerden amaca uygun bir vize ve ardından ikamet izni alınması gerekmektedir. İkamet izinleri için ise Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılan ön başvurunun ardından randevu alınmaktadır. Randevuda kişinin il göç idaresi müdürlüğünde evrakları ile birlikte hazır olarak beklemesi gerekmektedir. Evrakların teslimi sonrası başvuru tamamlanmaktadır.

Azerbaycan vatandaşları için Türkiye vizesi sonrası Türkiye’ye gelip ikamet izni için başvuruda bulunacak Azerbaycan vatandaşlarına, 6 çeşit ikamet türü olduğunu belirtmek gerekir. Bunlar; kısa dönem, uzun dönem, aile ikameti, insani ikamet, insan ticareti mağduru ikameti ve öğrenci ikametidir. Kalış amacına ve kişinin durumuna uygun bir başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda istenen evrakların eksiksiz olarak hazırlanması, güncel durumu yansıtması oldukça önemlidir. Belgelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edildiğinde başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşına Türkiye Vizesini Nereden Alabilirim?

Azerbaycan vatandaşına Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunun yanıtlamadan önce, turistik seyahatlerde vize muafiyetinden bahsetmek gerekmektedir.  Ülkeye her girişinde 30 günden fazla kalmayacak olan Azerbaycan vatandaşları, 180 gün içerisinde toplamda 90 güne kadar vizesiz olarak seyahat edebilmektedir. Fakat bu durum yalnızca turistik seyahatler için geçerlidir. Çalışma, öğrenim ya da evlilik gibi özel sebepler ile Türkiye’ye gelmek isteyen kişilerin dış temsilciliklere özel başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Turistik seyahatlerinde de belirtilen süreden daha uzun kalmak isteyen yabancılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden kısa dönem turistik ikamet başvurusunda bulunabilmektedir. Yukarda da bahsedildiği gibi Azerbaycan vatandaşları, belli koşullara dikkat edilmesi halinde vizeden muaftırlar. Dolayısıyla Azerbaycan vatandaşı Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunu yanıtlamadan önce, kalış süresini ve kalış amacını sorgulamak gerekmektedir. Vize muafiyeti kapsamında seyahat edecek kişiler vizesiz giriş yapabilmektedir. Fakat özel sebepler ile Türkiye’ye gelmek isteyen yabancıların vize alabileceği makamlar, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleridir.

Ülkeye giriş yaptıktan sonra vize süresinin takibini yapmak, yabancının yükümlülüğüdür. Bu sebeple kalış süresini aşan seyahatler tespit edildiğinde para cezası uygulanmaktadır. Bu sebeple seyahatten önce kişinin, ülkede vizesiz kalış hakkını ve diğer şartları detaylı bir şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte seyahat belgesi/pasaportunun 10 yılı aşmamış olması ve seyahat itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. 10 yıldan eski, üzerinde yer alan bilgiler okunaklı olmayan ve kullanılamayacak derecede yıpranmış ve yırtılmış pasaportlar ile seyahat edilmemesi gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşı için E-Vize Almak

Azerbaycan vatandaşı için e-vize almak vize muafiyeti bulunduğu için mümkün değildir. E-vize Türkiye’nin vize uygulamalarına alternatif olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla vize muafiyeti olan ülkelere e-vize uygulaması bulunmamaktadır. Turistik seyahatlerde geçerli olan e-vize, vize muafiyeti olan ülkelere belirli sürede tanınan hakları tanımaktadır. Bu sebeple Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ye seyahat etmeleri için e-vize almalarına gerek yoktur.

Belli koşullar ile vizeden muaf olan Azerbaycan vatandaşları için e-vize başvuruları uygun değildir. E-vize başvuruları ülkeye vizesiz girmesi mümkün olmayan ülke vatandaşları için geçerlidir. E-vizenin yabancılara tanıdığı seyahat hakkı Azerbaycan vatandaşlarına vize muafiyeti altında halihazırda tanınmıştır. Aşağıda yer alan tüm şartlara uyması halinde Azerbaycan vatandaşlarının herhangi bir vize uygulamasına başvurmaları gerekmemektedir.

  • Turistik amaçlı seyahat halinde,
  • Ülkede 180 gün içerisinde 90 günü geçmeyen konaklamalarda,
  • Her girişinin ardından 30 günü geçirmemek kaydıyla vizesiz giriş yapabilmektedir.

Yabancıların ülkede kalış günlerinin takibi yapılmaz. Bu sebeple bu yükümlülük yabancının kendisine aittir. Ülkede kalışı vize ya da vize muafiyet süresini aşan yabancılara para cezası uygulanmaktadır. Azerbaycan vatandaşı için e-vize almak gerekliliği bulunmamaktadır. Fakat yabancının bu şartlar altında seyahat etmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilecek Azerbaycan vatandaşlarının, vize muafiyetlerinin onlara tanıdığı hakları ve kısıtlamaları bilmelerinde fayda vardır.

Özel sebepler ile ülkeye giriş yapacak kişilerin amacına uygun bir vize talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili göç idaresi müdürlüklerinden yabancılar ikamet izni talebinde bulunabilmektedir. Yaygın olarak yapılan ikamet izni başvuruları ise kısa dönem ikamet izinleridir. Kısa dönem ikamet izinleri her defasında en fazla 2 yıl olarak düzenlenen izin belgeleridir. Turistik ya da ticari amaçlı ikamet izinleri de bu türde yapılan başvurular ile değerlendirilmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları Türkiye Vizesi ile Ne Kadar Süre Kalabilir?

Azerbaycan vatandaşları Türkiye vizesi kalış hakkı vize muafiyeti kapsamında belirlenmiştir. Vize muafiyeti ile kast edilen, Azerbaycan vatandaşlarının vizesiz olarak Türkiye’ye giriş yapmaları ve bir süre konaklayabilmeleridir. Vize muafiyeti ile Türkiye’ye giriş yapan Azerbaycan vatandaşlarının kalış hakkı, her bir seyahat için 30 gün ile sınırlandırılmıştır. Ülkeye her girişlerinde 30 günü geçirmemek kaydıyla 180 gün içerisinde toplam 90 gün kalış hakları vardır. Vize muafiyeti için belirtilen koşullar kişi tarafından seyahatten önce öğrenilmelidir. Bu sebeple turistik vize muafiyetinin Azerbaycan vatandaşlarına sağladığı haklar ve Türkiye seyahatlerindeki kısıtlamaları bilmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte seyahat ederken kişinin pasaportunun 10 seneden eski olmaması gerekmektedir. Seyahat edilecek pasaportun, seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması önerilmektedir. Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra, Azerbaycan vatandaşları Türkiye vizesi kalış hakkı seyahat eden kişi tarafından kontrol edilmelidir. Vize muafiyet süresini aşan kişilere para cezası uygulanmaktadır.

Vize muafiyet sürelerinin yeterli olmadığı durumlarda, özel amaçlı seyahatlerde Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden vize talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu vizelerin kalış hakkı, vize türüne göre değişiklik göstermektedir. Dış temsilciliklerden amacına uygun vize talebinde bulunduktan sonra başvurusu olumlu sonuçlanan kişi, bu vize ile Türkiye giriş yapabilir ve ardından ikamet izni için başvuruda bulunabilir. İkamet izni başvuruları internet üzerinden yapılıp, randevu alındıktan sonra il göç idaresi müdürlüklerine evrakların teslim edilmesi ile tamamlanmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşlarına Türkiye Vize Ücreti Ne Kadar?

Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye vize ücreti turistik kısa süreli seyahatlerde bulunmamaktadır. Azerbaycan vatandaşları ülkeye yapacakları belirli süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Her seyahatte 30 günden fazla kalmamak koşuluyla; 6 ay içerisinde toplamda 3 ayı Türkiye’de geçirebilirler. Fakat bu durum turistik amaçlı ziyaretler için geçerlidir. Turistik seyahatlerde vizeden muaf olan Azerbaycan vatandaşları aynı zamanda e-vize uygulamasına da müracaat edemez.

E-vize uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti tarafından diğer ülke vatandaşlarına sağlanan bir vize uygulamasıdır. İnternet üzerinden pratik olarak yapılan bir başvurudur ve kısa sürede değerlendirilmektedir. E-vize başvuru sahibi ve talep edildiği halde ailesine belirli süreler ile turistik seyahat etme hakkı tanımaktadır. Azerbaycan vatandaşları, bu tür seyahatlerde vizeden muaf oldukları için benzer haklara sahiptir. Bu sebeple Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye vize ücreti bulunmamaktadır. Fakat kişilerin seyahat etmeden önce vizelerinin ya da vize muafiyetlerinin ne kadar süreli geçerli olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Türkiye’ye seyahat ederken, kişilerin geçerli bir pasaport ile seyahat etmeleri gerekmektedir. Geçerli pasaportlar; 10 yıldan eski olmayan, zarar görmemiş ve kullanılamayacak durumda olmayan yıpranmamış pasaportlardır. Bunun yanı sıra, pasaportların seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. Türkiye’ye bazı ülke vatandaşları kimlikleri ile giriş yapabilmektedir. Fakat Azerbaycan vatandaşları için bu geçerli değildir. Ülkeye giriş yapmak isteyen Azerbaycan vatandaşlarının muhakkak pasaportu olması gerekmektedir. Vize muafiyeti resmi pasaport sahipleri için geçerli olduğu kadar umuma mahsus pasaport sahipleri için de geçerlidir.